Guia titulacions amb accès a professio regulada


Cal prendre una decisió informada en triar una titulació acadèmica, especialment en el cas destudiar un Grau en Enginyeria. A més de considerar les competències i els coneixements adquirits, és important estar al corrent de les diferents oportunitats professionals i acadèmiques que ofereix aquesta disciplina.

També és essencial comprendre les regulacions relacionades amb les professions que requereixen una titulació específica.

Obtenir informació completa i detallada ajudarà a prendre una decisió conscient i ben fonamentada sobre la carrera en enginyeria.

directivo

Actualment hi ha 132 títols de Grau en Enginyeria de l'àmbit industrial que no atorguen atribucions professionals. Són els denominats "Graus Blancs" i, per tant, no habiliten a l'exercici de la professió regulada. Existeixen 60 graus en enginyeria especialistes i uns altres 27 que ni tan sols són titulacions finalistes sinó que únicament tenen per objectiu accedir a un determinat Màster.

Davant d'aquesta situació COGITI , juntament amb els col·legis professionals ofereixen a qualsevol ciutadà o persona interessada una eina de fàcil ús que li permetrà saber en tot moment, de manera fàcil i intuïtiva, si un determinat grau realitzat per una determinada universitat de l'estat espanyol li permetrà accedir a la professió regulada d'ENGINYER Tècnic Industrial o no.