Què és l'AETILL?


L'Associació d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida es va crear l'any 1995 amb caràter d'organització professional.

La seva funció és el desenvolupament de les àrees social i lúdica, tenint a més com a objectiu prioritari els aspectes de formació i reciclatge dels professionals, així com qualsevol activitat en defensa dels interessos dels Enginyers Tècnics Industrials que són a la vegada col·legiats i associats.

L'organització i funcionament de l'Associació, els seus òrgans de govern i les seves funcions estan definides en els articles 12 al 19 dels seus estatuts. Tot i això, hem de dir que l'Associació està governada per l'Assemblea General, la Junta Directiva, el president i el vicepresident.

L'Associació forma part de la Unió d'Associacións d'Enginyers Tècnics Industrials d'Espanya (UAITIE), que representa a la professió a nivell internacional i que, entre altres avantatges, ofereix la possibilitat de convalidar el títol d'Enginyer Tècnic Industrial a nivell europeu.

ESTATUTS AETILL


L'Associació està governada per l'Assemblea General, la Junta Directiva, el president i el vicepresident.

L'organització i funcionament de l'Associació, els seus òrgans de govern i les seves funcions estan definides als estatuts de l'organització i només l'Assanblea general té la facultat de modificar-los como l'òrgan sobirà de l'Associació.

ingenieria

Les finalitats principals de l'Associació són:

Representar, defensar i promoure els interessos econòmics, socials, laborals, professionals i culturals dels seus associats a tota la Unió Europea.
Fomentar la solidaritat entre els seus associats, promovent i creant serveis de naturalesa assistencial.
Planificar accions adequades per assolir millores socials i econòmiques per als seus associats.
Contribuir i promoure la formació, el reciclatge i el perfeccionament professional dels seus associats.
Participar en la regulació i perfeccionament de la competència al sector.